advopatent.cz

Tuto stránku do r. 2013 využívala ke společné prezentaci advokátní kancelář JUDr. Romana Kudrličky a patentová kancelář Ing. Jiřího Sedláka. Obě kanceláře nadále velmi úzce spolupracují a sídlí na společné adrese, ale vzhledem k přechodu obou kanceláří na právní formy s.r.o. mají od r. 2013 každá svou vlastní webovou prezentaci, na kterou budete přesměrováni kliknutím na níže umístěné odkazy.
This website was used for a joint presentation of law office of JUDr. Roman Kudrlička and patent office of Ing. Jiří Sedlák until 2013. Both offices continue in very close cooperation and are located at the same address, but due to the transformation of these two offices into limited liability companies, they both have their own web presentation, to which you will be directed by clicking on below placed links.

PatentCentrum Sedlák & Partners s.r.o.

Husova 5
370 01 České Budějovice
Czech republic

mob.: +420 777 743 153
tel.: +420 387 436 600
fax: +420 387 312 166

info@patentcentrum.cz
www.patentcentrum.cz

Kudrlička & Kukla, advokátní kancelář, s.r.o.

Husova 5
370 01 České Budějovice
Czech republic

tel.: +420 387 425 788
tel.: +420 387 436 600
fax: +420 387 312 166

info@advokaticb.cz
www.advokaticb.cz